Гіпертонія артеріальна
Loading

Гіпертонія артеріальна


Артеріальна гіпертонія - це підвищення артеріального тиску в результаті збільшення роботи серця або збільшення периферійного судинного опору чи поєднання обох цих факторів

Існує первинна артеріальна гіпертонія або гіпертонічна хвороба та вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпер­тонії. Вторинна артеріальна гіпертонія є одним із симп­томів ряду захворювань.
У дітей до 10 років артеріальний тиск повинен бути до 110/70 мм рт. ст., після 10- 120/80 мм рт. ст. У здорових людей артеріальний тиск не повинен перевищувати 140/90 мм рт. ст., а останнім часом кардіологи рекоменду­ють вважати нормальним тиск 130/85 мм рт. ст. Якщо ваш тиск вищий, то це вже є ознакою гіпертонії і вимагає того чи іншого лікування.
Проте багато людей не підозрюють, що у них підвище­ний тиск. Як показали дослідження, у 20-25% людей тиск підвищений. В Україні це приблизно 13 мільйонів. Знають про це 35-40%, 25% із них приймають ліки час від часу і тільки 12-13% лікуються.
Та гіпертонія викликає багато ускладнень, особливо з боку серцево-судинної системи, і значною мірою сприяє високій смертності від них, недаремно її називають «таємним та мовчазним убивцею».
Якщо у вас виявили гіпертонію, то постає питання час­того контролю за рівнем артеріального тиску. В такому разі краще придбати апарат для вимірювання тиску (тоно­метр) і провадити контроль в домашніх умовах.
За ЗО хвилин перед вимірюванням тиску утримайтесь від паління та вживання кави. Перевіряти тиск треба після п'ятихвилинного відпочинку в положенні сидячи. Плече, на яке накладається манжета, повинно бути на рівні серця, гу­мовий резервуар манжети повинен охоплювати плече що­найменше на 2/3, манжета не повинна наповзати на ліктьовий згин. Не закріплюйте манжету надто туго, між нею та шкірою має проходити палець.
Якщо манжету накласти дуже щільно, то показання то­нометра будуть занижені, при надто вільному накладенні манжети - завищені. Не накладайте манжету на одяг: його складки під манжетою спричинять помилку у вимірюванні.
Стетоскоп прикладайте щільно, але без тиску, і не в само­му центрі ліктьової ямки, а ближче до внутрішнього краю.
Поступово балоном нагнітайте повітря, зафіксуйте мо­мент, коли зникнуть звуки пульсових ударів^ після чого по­чинайте знижувати тиск у манжеті, відкривши вентиль біля балона. В той момент, коли тиск у манжеті та в артерії зрівняється, прослуховується доволі гучний тон, цифри на манометрі вкажуть на систолічний тиск. При подальшому падінні тиску в манжеті тони при вислуховуванні поступово слабнуть і зникають зовсім. Цифри на манометрі в цей мо­мент вказують на діастолічний тиск.
При пониженому тиску краще нагнітати повітря в ман­жету поступово й першим реєструвати діастолічний тиск. А при підвищенні тиску в манжеті відмічати систолічний тиск.
Краще перевіряти тиск тричі підряд і до уваги брати найменші цифри, оскільки відомо, що буває реакція на манжету, на білий халат тощо.
Крім звичайних тонометрів, сьогодні у продажу вже є й електронні. При вимірюванні тиску за допомогою сте­тоскопа можлива помилка через суб'єктивне сприйнят­тя людиною, яка його вимірює. В електронному тоно­метрі цієї залежності немає. Потрібно лише раз на рік перевіряти прилад у спеціальних майстернях медичної техніки.

Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертонії

становлять 10% випадків підвищення артеріального тиску. У цьому разі тиск підвищується внаслідок ураження ор­ганів або систем, які прямо чи опосередковано впливають на його рівень.
Високий тиск є одним із симптомів при захворюваннях нирок, ендокринних залоз, ураженні судин атеросклеро­зом, вроджених вадах серця, ураженнях головного мозку пухлинами, травмами, запальними процесами, при от­руєннях (свинець, талій, кадмій). Тиск може підвищува­тись унаслідок прийому деяких ліків (гормони, контрацеп­тиви), при алкоголізмі, токсикозах вагітності тощо.
Симптоми та лікування вторинних гіпертоній такі ж, як і при гіпертонічній хворобі, хоча насамперед лікувати потрібно основне захворювання. При деяких симптома­тичних гіпертоніях можливе хірургічне втручання, яке може повністю усунути гіпертонію.

Гіпертонічна хвороба
- це тривале, у багатьох випад­ках генетично зумовлене підвищення систолічного і/або діастолічного тиску, що супроводжується ураженням ор-ганів-мішеней (серце, головний мозок, нирки, сітківка).
При гіпертонічній хворобі підвищується напруга всіх дрібних артерій, унаслідок чого відбувається звуження їх просвіту. Це утруднює рух крові по судинах, і тиск крові на стінки судин підвищується.
Причини виникнення гіпертонічної хвороби остаточно не виявлені, проте встановлено, що вони пов'язані з діяльністю центральної нервової системи. У 60-80% ви­падків виникнення гіпертонії має значення спадковість. Якщо ви маєте зайву вагу або ожиріння, ведете малорухо­мий спосіб життя, якщо ви любите добре поїсти, особливо жирні та солоні страви, зазираєте в чарку, палите, то ризик захворіти на гіпертонічну хворобу значно зростає.
Підвищений темп життя, постійні стреси, несприятливі екологічні умови так само є факторами ризику. Недаремно гіпертонію відносять до хвороб цивілізації.
У молодому віці артеріальний тиск у чоловіків трохи ви­щий, поступово з -віком ця різниця нівелюється. Жінки хворіють на гіпертонічну хворобу частіше за чоловіків.
Частина хворих не відчуває ніяких порушень стану здо­ров'я. Як правило, захворювання розвивається після 40-річного віку поступово. З'являються періодичні головні болі, серцебиття, зниження розумової працездатності, кров'яний тиск стає нестійким. На цьому етапі захворю­вання найчастіше залишається непоміченим.
Потім ознаки його стають більш явними, відмічається головний біль, запаморочення, шум у вухах, біль у ділянці серця, оніміння пальців рук та ніг, припливи крові до голо­ви, поганий сон, миготіння перед очима «мушок», швидка втомлюваність, прискорення сечовиділення. Підвищення артеріального тиску стає стійким, у судинах на цей час відбуваються склеротичні зміни. Ця стадія хвороби триває багато років. При подальшому прогресуванні у хворого розвивається серцева або ниркова недостатність або по­рушення мозкового кровообігу.
Одним із частих ускладнень гіпертонічної хвороби є гіпертонічні кризи. Вони можуть розвиватися як поступо­во, так і раптово. Виникає головний біль, запаморочення, серцебиття, може бути більуділянці серця, нудотз, блюво­та, свідомість може сплутуватись. Артеріальний тиск підвищується до високих цифр.
Перша допомога: прийміть таблетку каптоприлу 25 мг або таблетку фенігідину 10 мг, або таблетку клофеліну 0,075 мг, причому таблетку треба розсмоктувати в роті, а не ковтати цілою. В такому разі ліки починають діяти через 15 хвилин. Якщо ж таблетку проковтнути цілою, то вона почне діяти тільки через годину.
Якщо тиск не зменшиться, можна прийом ліків повто­рити або спробувати прийняти інші ліки.
При гіпертонічній хворобі важливо щадити душевний стан хворого, йому необхідний достатній сон, тривале перебування на свіжому повітрі, здоровий режим праці. За призначенням лікаря - заспокійливі засоби, інколи снодійні препарати, а також спеціальні лікарські засоби, які знижують артеріальний тиск. Кількість найменувань та­ких препаратів постійно збільшується, з'являються нові все більш ефективні засоби, проте підібрати їх інколи вдається з певними труднощами.
Немалою проблемою в лікуванні гіпертонічної хвороби є його вартість. Найбільш ефективними та такими, що зменшують ризик розвитку різноманітних ускладнень, вва­жаються лікарські засоби тривалої дії, приймати які можна 1-2 рази на добу. Тим часом великою популярністю в ук­раїнців користуються клофелін та препарати раувольфії (раунатин, резерпін). Вони значно дешевші, проте діють не так м'яко та бережно, знижують тиск ненадовго, отже по­требують прийрму 3-4 рази на добу. Тому доцільно їх приймати лише в екстрених випадках протягом однієї-двох діб, а застосовувати все життя не варто.
Препарати раувольфії блокують нервову систему, вик­ликають «психічне оглушення», а тривале їх вживання мо­же навіть викликати рак молочних залоз яку жінок, так і чо­ловіків.
Клофелін також пригнічує психічний стан. Коливання його концентрації в крові спричинює дуже сильне коливан­ня артеріального тиску, що навіть гірше, ніж би тиск був просто високим. І нарешті, цей препарат викликає за­лежність, синдром відміни, коли після відмови від нього ча­сто виникає гіпертонічний криз, тобто різке загострення основних проявів хвороби і найбільш значне підвищення артеріального тиску.
Велике значення має підбір індивідуальної дози лікарсь­ких препаратів. Найкраще це робити за допомогою так зва­ної превентивної хронотерапії. Протягом доби 6 разів вимірюється тиск; препарат, який знижує тиск, призна­чається 1 раз на добу в індивідуальній дозі за 1,5-2 години до максимального підвищення тиску. У разі наявності другого, меншого піку підвищення, треба прийняти другу, додаткову, дозу препарату (1 /4 першої дози) так само за 1,5-2 години.
Зазвичай після призначення ефективних ліків ар­теріальний тиск вдається знизити до нормального, доза ліків індивідуально зменшується, і таку підтримуючу дозу препарату хворий повинен приймати тривалий час, а в більшості випадків і все життя.
У легших випадках у сприятливий для хворого час мо­жуть допускатися пропуски прийому того чи іншого препа­рату. Проте це слід робити з дозволу вашого лікаря, оскільки безконтрольні перерви в лікуванні часто призво­дять до гіпертонічного кризу.
Спостереження показують, що навіть помірні підвищення артеріального тиску в декілька разів збільшують небезпеку розвитку в майбутньому мозкового інсульту та інфаркту міокарда. Ранній початок лікування та ефективний постійний контроль артеріального тиску значно поліпшує прогноз.

Якщо ви хворієте на гіпертонію, неважка робота вам не завадить, навпаки, вона допомагає нормалізувати тиск, почуватися краще.


* Прокинувшись уранці, обов'язково виміряйте свій тиск, і якщо він вищий ніж 140/90 мм, випийтетііки, які радить ваш лікар.
* Контролюйте тиск протягом дня, намагайтеся встано­вити, коли ваш тиск підвищується, залежно від цього слід застосовувати ліки.
* Стежте за тим, що ви їсте.
* Хворим на гіпертонію слід дотримуватись дієти: насам­перед виключити жирну їжу та продукти, які містять ба­гату холестерину (жовток яйця, мозок, печінка), їсти менше солодкого, обмежити вживання солі, адже тонус судин залежить від наявності в організмі хлористого натрію - чим його більше, тим більше тонізовані суди­ни; безсольова дієта сприяє і кращому засвоєнню ліків.
* Свіжий хліб краще замінити сухарями та рисом. Відмов­теся від вживання кави, міцного чаю. Бажано відмовити­ся і від вживання спецій, приправ, концентратів та бульйонів, оскільки вони негативно позначаються на ро­боті нирок і цим теж провокують підвищення тиску.
* Корисні всі продукти, які затримують розвиток атеро­склерозу: м'який сир, молочні продукти, білок яйця, ка­пуста, горох, варена яловичина, а також продукти, які містять багато вітаміну С: редиска, зелена цибуля, хрін, чорна смородина, лимони.
* Збільшення маси тіла на 1 кілограм підвищує ар­теріальний тиск на 1-3 мм рт. ст., а одна викурена сига­рета - на 30-50 мм рт. ст.
* Людям з підвищеним тиском слід уникати прямого соняч­ного проміння, бо воно чи не найбільше з усіх зовнішніх факторів провокує розвиток інсульту. Якщо ви працюєте сонячного дня, обов'язково одягніть щось на голову.
* Не перевтомлюйтесь, частіше відпочивайте і контролюйте свій стан. Перевірте пульс: за 5-8 хвилин він повинен прий­ти до норми (60-80 серцевих скорочень). Якщо серце б'ється частіше, навантаження для вас надмірне. Проте все-таки обережно намагайтесь збільшити фізичну активність.
* Статеві стосунки при гіпертонії не забороняються. Під час статевого акту в організмі людини виробляються гормо­ни задоволення - ендорфіни, які спроможні захистити її від різноманітних ускладнень, в тому числі і від раптової смерті, якщо ви не вдаєтесь одночасно до інших стимуля­торів - алкоголю, кокаїну, сексуальних іграшок та віагри. З появою цього чудо-засобу багато людей похилого віку переоцінюють свої фізичні можливості, адже резерви у кожного свої. Інша річ, що багато препаратів, які застосо­вуються для лікування гіпертонічної хвороби, негативно впливають на потенцію чоловіків.
* Для профілактики гіпертонії засвойте методи психо­емоційного розвантаження. Будьте уважні до свого здо­ров'я, не менше ніж один раз на рік перевіряйте свій ар­теріальний тиск, у разі підвищення уточніть його походжен­ня та проводьте систематичне лікування у вашого лікаря.

Народна медицина пропонує чимало засобів для лікування гіпертонії.

* Пити сік сирого буряка, витриманий у холодильнику не менше 2 годин по 1/3 склянки за 20-30 хвилин до їди. Якщо погано переносите буряковий сік, додавайте 25% яблучного або морквяного соку.
* 1/2 склянки натертого сирого буряка змішати з 1/2 склянки квіткового меду; вживати по 1 ст. ложці тричі на день за ЗО хвилин до їди.
* Сік горобини чорноплідної по 50 г або плоди по 100 г тричі на день за ЗО хвилин до їди.
* 250 г хрону очистити та промити, натерти на крупній тертці, залити 3 л холодної перевареної води, кип'яти­ти 20 хвилин, пити по 100 г тричі на день.
* Щоденно випивати по 2-3 склянки густого соку хурми.
* 1 склянку соку моркви, 1 склянку тертого хрону, 1 склянку меду та сік 1 лимона перемішати дере­в'яною ложкою в емальованому посуді, закрити і зберігати у прохолодному місці, вживати по 1 чайній ложці тричі на день за 1 годину до їди.
* 1 склянку мінеральної води, 1 ст. ложку меду, сік половин­ки лимона змішати, пити натщесерце протягом 10 днів.
* 4 чайні ложки сушених ягід чорниці залити склянкою во­ди, настояти 8 годин, випити за день.
* 1 ст. ложку горобини звичайної залити склянкою окро­пу, настояти до охолодження, процідити, пити по 1/2 склянки двічі-тричі на день.
* 10 г трави кропиви собачої (пустирника) залити склян­кою окропу, парити 3 години, вживати по 1 столовій ложці тричі на день за 1 годину до їди.
* 1 ст. ложку трави сухоцвіту багнового залити склянкою окропу, настояти 10 хвилин. Пити по півсклянки 3 рази на день за ЗО хвилин до їди.
* 100 г очищених від насіння плодів глоду колючого залити ввечері 2 склянками холодної води, зранку в цій же воді варити плоди дуже недовго, процідити, вживати відвар.
* 1 чайну ложку подрібненого листя барвінку малого ва­рити у склянці води впродовж 20 хвилин, настояти 10 хвилин, вживати по 1 ст. ложці 4-5 разів на день за ЗО хвилин до їди.
* 20 г листків і тоненьких гілок омели білої, що виросла на кущах глоду колючого чи берези бородавчатої залити 200 грамами 40% спирту, настояти 2 тижні, пити по 30-40 крапель на ложці води тричі на день.
* Квіток глоду колючого, трави хвоща польового, листків омели білої, листя барвінку малого по 15 г, трави деревію звичайного 30 г змішати, 1 ст. ложку суміші настояти на склянці холодної води протягом трьох годин, варити 5 хвилин та настояти 15 хвилин, випити за день ковтками. При гіпертонічній хворобі 1-2 ступеня додатково до
лікування травами можна робити ванни та вживати гіркоти.
Ванни теплі (загальні та для ніг) із настою таких трав: береза (лист), материнка, липа (цвіт), сухоцвіт багновий, хміль (шишки), шавлія, чебрець - по 1 ст. ложці на кожну процедуру. Рослини залити 3 л окропу, настояти в духовці 2 години, процідити та додати в заповнену водою ванну (температура води 35-37°С) або готують із настоянки ван­ну для ніг. Курс лікування 15-20 ванн (двічі-тричі на-тиж-день), тривалість - 5-15 хвилин.
Можна робити холодні компреси на потилицю, холодні укутування литок. Вживання гіркот в якості загальнооздо­ровчого та засобів, що нормалізують обмін речовин, доцільне в осінньо-весняний періоди протягом 2-3 тижнів.
* 1/2 частини кори верби білої, 1 частину трави кульбаби лікарської, 1 частину трави полину звичайного, 1,5 частини деревію звичайного змішати, 1 ст. ложку суміші за­лити 1,5.склянками окропу, настояти ЗО хвилин, вжи­вати по півсклянки двічі на день за 10-15 хвилин до прийому основного настою трав.


Поддержите likar.uz.ua
Выберите сумму платежа
  грн/месяц

Тегі: