Нервова система
Loading

Нервова система

Найбільш складні лобні ділянки мозку дозрівають повністю у дітей до шести-семи років. У цих відділах мозку спостерігається бурхливий розвиток асоціативних зон, у яких формуються психічні процеси, що обумовлюють виявлення складних інтелектуальних дій дошкільнят. Значна морфологічна перебудова структур мозку супроводжується суттєвими змінами в активності головного мозку, що відбивається на психічних функціях.
Слід враховувати ще одну важливу особливість центральної нервової системи дитини — це здатність зберігати сліди тих процесів, які в ній відбулися. Звідси зрозуміло, чому діти такі сприйнятливі та здатні багато і легко запам'ятовувати. Термін, до якого дитина починає легко вимовляти слова, широко варіює. Іноді абсолютно здорові діти до віку 18 місяців і навіть пізніше вимовляють мало або взагалі не вимовляють звуків. Деякі діти із затримкою розвитку членороздільної мови користуються набором специфічних звукосполучень. У дітей із затримкою розвитку мови до 18-20-місячного віку (часто по його досягненні) швидко збільшується словниковий запас і, як більшість їхніх однолітків, до віку двох років вони здатні вимовити сполучення в три слова.
Велика збудливість, реактивність, а також висока пластичність нервової системи в дитячому віці сприяє кращому, а іноді й швидшому, ніж у дорослих, засвоєнню складних навичок в основних рухах (лазіння, стрибки) та вправах спортивного характеру (ходьба на лижах, плавання). Причому правильне формування рухових навичок у дошкільників має неабияке значення, тому що з віком такі прорахунки дуже складно виправляти.
У зв'язку з тим, що процеси збудження в центральній нервовій системі дитини переважають над процесами гальмування, слід поступово виробляти у дітей уміння стримувати себе, обмежувати свої бажання, привчати до слухняності, виконувати вимоги дорослого, що врешті-решт приводить до вміння керувати власною поведінкою більш свідомо. Позитивні емоційні переживання під час виконання фізичних вправ і рухливих ігор ефективно впливають на функціональний стан мозку, підвищують тонус, що покращує його регулюючий вплив на діяльність усіх органів та систем і протікання біохімічних процесів. Унаслідок цього зростає працездатність та покращується загальний настрій дитини.
Характерною ознакою мислення дошкільників є конкретність (образність), завдяки чому наочне навчання сприймається та засвоюється значно краще, ніж тільки словесне. Однак у старших дошкільників широко застосовуються словесні вказівки, що обумовлюють не тільки близькі й зрозумілі дітям завдання, але й способи їх виконання.
Людина не отримує в готовому вигляді здібності діяти вольовим чином згідно зі свідомо поставленою метою. Ця здібність формується і розвивається упродовж життя під впливом умов, в яких відбувається виховання. У дошкільному віці вольова дія тільки починає складатися, і зміст етапів, характерних для вольової дії дорослого, формується у загальному і простому вигляді. У міру оволодіння мовою і використання її для спілкування з іншими людьми у розвитку дитини все більшу роль відіграють словесні вказівки дорослих, що є запорукою успішного навчання в усіх видах діяльності. Крім того, в дошкільному віці формуються нові мотиви діяльності, засвоюються етичні норми поведінки і моральні почуття, які здійснюють регулюючий вплив на поведінку дитини.
Керування власною поведінкою стає предметом свідомості дитини, а це є новим ступенем розвитку самої свідомості, яка визначає місце дитини в системі стосунків з людьми і її власні можливості.
Формування особистої свідомості нерозривно пов'язане зі становленням мимовільного керування власною поведінкою. Дитина висловлює інтерес до справ дорослих, намагається залучитися до будь-якої діяльності.
Прагнення дитини взяти участь у діяльності оточуючих обмежене через недостатній розвиток фізичних сил та невеликий життєвий досвід. Тому залучення її до практичної діяльності реалізується у вигляді гри, яка є важливим засобом фізичного, розумового, морального та естетичного виховання.


Поддержите likar.uz.ua
Выберите сумму платежа
  грн/месяц

Тегі: